Reglement

Diverse regler for lån af materialer og for brug af bibliotekerne.

Almindelige regler for brug af bibliotekerne

 • Bibliotekerne kan benyttes af alle
   
 • Benyttelse af bibliotekerne er normalt gratis
   
 • Bibliotekerne kan kræve depositum af brugere uden fast bopæl i Lolland Kommune.
   
 • Bibliotekerne betragter i reglementet unge på 18 år og opefter som voksne, børn og unge under 18 år betragtes som børn.

Åbne biblioteker

Klik her for at læse om brug af bibliotekerne i den selvbetjente åbningstid

Lånerkort

 • Sundhedskortet skal normalt anvendes som lånerkort og bruges som legitimation ved indmeldelse. Indmeldelse kan ske ved personligt fremmøde i den betjente åbningstid eller vha. MitID på hjemmesiden (gælder ikke børn og unge under 18 år). Skal du have en ny pinkode (fordi du har glemt den) eller melde adresseændring er det ligeledes nødvendigt at møde personligt op på et af vores biblioteker i den betjente åbningstid.
   
 • Børn og unge under 18 år skal have forældres eller værges underskrift for at kunne låne. Børn kan få et særligt lånerkort.
  Du kan give dit samtykke digitalt - klik på dette link:
  Indmeldelse af børn og unge under 18 år på LollandBibliotekerne (nemform.dk)
  - eller ved henvendelse på biblioteket, hvor en blanket skal udfyldes.
   
 • Efter oprettelse, eller ved senere ændring af e-mailadresse, sendes en verifikations-besked for at sikre, at mailadressen er rigtig.
   
 • Sundhedskort og lånerkort er personligt og skal anvendes ved hvert lån.
   
 • Hvis man mister sit sundhedskort/lånerkort, skal kortet straks spærres ved henvendelse til biblioteket, så misbrug undgås.
   
 • Man er personlig ansvarlig for de materialer, der lånes på kortet, indtil det evt. spærres. Det gælder også hvis kortet overlades til en anden.
   
 • For børneinstitutioner gælder særlige regler som oplyses på biblioteket. Hvis en medarbejder ønsker at få oprettet et lånerkort til institutionen, kræver det en fuldmagt fra lederen (se nederst)

Pinkode

 • For benyttelse af selvbetjeningsautomaterne samt ved reservering og fornyelse via bibliotekets hjemmeside kræves en pinkode.
   
 • Pinkode fås ved henvendelse til biblioteket. 

Lån og lånetid

 • Alle lån skal registreres ved selvbetjeningsautomaterne.
   
 • Afleveringsdatoen for det enkelte materiale fremgår af udlånskvitteringen.
   
 • Lånetiden for bøger og musik-cd'er er 30 dage, dog kun 15 dage for kviklån. Lånetiden for tidsskrifter, film og cd-rom og konsolspil er 14 dage.
   
 • Lånetiden kan fornyes, hvis materialet ikke er reserveret til andre. De fleste materialer kan fornyes 2 gange. Fornyelse kan tidligst ske 14 dage før afleveringsdato.
   
 • Ved aflevering kan man få udskrevet en kvittering for det materiale, der er afleveret.
   
 • Lånte materialet må ikke afleveres i bibliotekets brevsprække eller postkasse.
   
 • Oplysninger om lånt materiale slettes, når materialet afleveres.
   
 • Hvis lånetiden overskrides, skal der betales gebyr. Dette gælder også, hvis materialet fornyes efter lånetidens udløb.
   
 • Biblioteket tilbyder at sende en SMS eller e-mail med besked om snarlig aflevering, men det er lånerens eget ansvar at sikre, at lånetiden overholdes – også hvis beskeden udebliver pga. tekniske fejl.
   
 • OBS! Husk altid at have din aktuelle mail-adresse og/eller dit nyeste mobilnummer registreret i vores system. 
   
 • Bibliotekets behandling af personoplysninger sker efter persondataloven.

Reservering og bestilling

 • De fleste materialer kan reserveres.
   
 • Reservering af materialer er gratis. Vi henstiller, at man højst har 50 reserveringer/bestillinger stående!
   
 • Materialer, biblioteket ikke selv har, og som kan skaffes fra andre danske biblioteker, kan bestilles uden omkostninger for låneren. Ved materiale skaffet fra udlandet skal låneren betale de hermed forbundne omkostninger (Klik her for at læse om bestilling via bibliotek.dk

Gebyrer

 

Erstatninger

 • Materiale, der ikke afleveres eller afleveres i beskadiget stand, skal erstattes til den pris, biblioteket fastsætter.
   
 • DVD, CD-ROM og computerspil er som følge af lov om ophavsret dyre at anskaffe til udlån på biblioteket. Derfor kan bibliotekets erstatningspris være høj. Hvis en DVD-film bliver beskadiget eller stjålet hos låneren, gælder der særlige erstatningsregler under forudsætning af, at der foreligger dokumentation i form af forsikrings- eller tyverianmeldelse.
   
 • Hvis et bind i et flerbindsværk er bortkommet eller beskadiget, og det kun kan købes samlet, kan biblioteket kræve hele værket erstattet.
   
 • Biblioteket bevarer ejendomsretten til materialer – også til materialer der er erstattede. Derfor skal bortkommet materiale afleveres, hvis det findes. Erstatningsbeløbet (minus gebyrbeløbet) refunderes i op til 1 år mod fremvisning af kvittering.
   
 • Hvis erstatningsbeløbet og gebyrbeløbet på et bortkommet materiale endnu ikke er betalt og det pågældende materiale afleveres efter 1 år, så opretholdes kravet om betaling af såvel erstatningsbeløbet som gebyrbeløbet fortsat.

Udelukkelse

 • Brugere, der gentagne gange ikke afleverer lånt materiale eller afleverer materialet i beskadiget stand, kan udelukkes fra at låne.
   
 • Brugere, der skylder 200 kr. i gebyrer eller derover, udelukkes fra at låne til hele gælden er betalt.
   
 • Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger kan bortvises, ligesom overtrædelse af bibliotekets reglement kan føre til udelukkelse.

Benyttelse af bibliotekets lokaler, pc’er m.v.

 • Der må ikke ryges i biblioteket
   
 • Alkoholiske drikke må ikke indtages på biblioteket
   
 • Mad og drikke må kun indtages efter særlig tilladelse fra personalet
   
 • Hunde og andre husdyr må ikke tages med ind på biblioteket (førerhunde undtaget)
   
 • I forbindelse med brug af bibliotekets pc’er findes særlige net-etiske regler

  Klik her for at læse bibliotekets net-etiske regler.
   
 • For brug af bibliotekets printer og kopimaskine opkræves betaling.

  Klik her for at se de aktuelle takster
   
 • Bibliotekspersonalets anvisninger skal følges ved opholdet i bibliotekets lokaler.
   
 • Bibliotekets alarm er koblet til mellem kl. 22 og kl. 7. Hvis man opholder sig i biblioteket i dette tidsrum, vil alarmen blive udløst, og en vægter fra alarmcentralen rykker ud. Alarmen kan også gå i gang, hvis et vindue efterlades åbent. I begge tilfælde vil de personer, der er årsag til alarmen, blive holdt ansvarlig for omkostningerne.

Beskadigelse af afspilnings- og it-udstyr

 • Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger afspilnings- og it-udstyr.

Følg dette link for at se bibliotekets klagevejledning - hvis du er utilfreds med vores service