Persondata

Hvad ved biblioteket om dig, og hvad bruger vi det til?

Dine oplysninger i bibliotekets base

Når du er låner på biblioteket, så har vi behov for en række informationer fra dig. De er nødvendige for, så vi kan holde styr på de materialer, du låner. De er også nødvendige, for at du kan bruge vores hjemmeside, biblioteks-app og automaterne til selvbetjening (udlån). De giver os også mulighed for at kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån.

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender hjemmeside, biblioteks-app eller automaterne til selvbetjening på biblioteket, kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark. Adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside, biblioteks-app og automaterne til selvbetjening foregår via krypterede linjer.

Du bliver automatisk slettet, hvis du ikke er aktiv som bruger af biblioteket i to år. Du kan også altid selv bede om at blive slettet som låner. Det kan dog kun ske, hvis alle lånte materialer er afleveret og der ikke er et økonomisk mellemværende. Henvendelse herom skal ske personligt ved skranken på biblioteket. 


I Cicero ligger der følgende data på dig:

Lånernummer - tilfældigt genereret nummer, Cicero benytter til at identificere dig.

CPR-nummer - skal opgives ved oprettelse, men ikke nødvendigt at oplyse ved øvrige henvendelser. Kan bruges til at låne materialer.

Fraværsperiode - en periode, hvor du ikke ønsker at få opfyldt reserveringer. Du kan selv angive perioden via hjemmesiden.

Navn - dit navn, som det står på dit sundhedskort.

Fødselsdato - bruges i forbindelse med udregning af størrelsen af gebyrer samt til at sikre, at du er gammel nok til at låne bestemte materialer.

c/o navn og adresse - aktuel kontaktadresse.

Telefon - her kan angives flere telefoner, både fastnet, mobil og mobil (notif). Det sidste bruges til at sende SMS om reserveringer og afleveringsfrist. Mobil (notif) kan ændres via hjemmeside eller biblioteks-app. 

E-mail (notif) bruges til at sende mail om reserveringer og afleveringsfrist. E-mailadressen kan ændres via hjemmeside eller biblioteks-app.

Blokeret d. - dato for aktivering af blokering.

Blokeringsårsag - Grunden til, at du ikke kan benytte biblioteket. Typisk grundet gebyrer eller at lånerkortet er stjålet.

Lånergruppe - har betydning for, hvor længe du kan låne materialerne, samt om du modtager påmindelser eller gebyrer.

Tilhørsfilial - er det sted, du vil hente reserverede materialer. Den kan ændres via hjemmeside eller biblioteks-app.

Kommunenr. - er den kommune, hvor du bor. Den anvendes til statistik. 

Sprog - har betydning for de beskeder, vi sender til dig. Dog angiver vi altid Dansk, da Cicero endnu ikke understøtter andre sprog. 

Lånerid - her lister vi de forskellige kort, du kan bruge til at låne. F.eks. bibliotekets almindelige lånerkort eller dansk sundhedskort. PIN-koden er altid anonymiseret.

Intern note - kan kun ses af personalet, og anvendes f.eks. i forbindelse med blokeringer, hvis et glemt lånerkort opbevares på biblioteket.

Note til låner - udskrives på de "opgørelse af mellemværender", der sendes i forbindelse med manglende afleveringer af materialer.

Udlån - dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik slettes 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende.

Reserveringer - oversigt over dine reserveringer. Slettes når et reserveret materiale er udlånt til dig, eller selve reserveringen er slettet.

Mellemværende - viser, hvis du mangler at betale gebyrer eller regninger. Slettes 30 dage efter mellemværendet er afviklet.

Beskeder - er en oversigt over afsendte SMS og E-mails. Beskedens indhold slettes efter 30 dage, men oversigten over, at der har været sendt en besked bevares.

 

Dine oplysninger, hvis du skriver til biblioteket

De personlige oplysninger, som vi får fra dig, når du skriver til os (pr. post, e-mail eller via kontaktformular) behandles fortroligt og videregives ikke til andre.
Almindelige forespørgsler om bøger m.v. slettes efter endt behandling. Eventuelle klager arkiveres i elektronisk sagsmappe, så længe sagen behandles. 
 

Besøger du biblioteket i den ubetjente åbningstid

Når du ved hjælp af dit gule sundhedskort lukker dig ind på biblioteket i den ubetjente åbningstid, bliver du registreret med navn og cpr-nummer, og der bliver taget et billede ved indgangen. Disse perondata behandles fortroligt og slettes igen efter 1 måned.

Biblioteket overvåges i den ubetjente åbningstid, dels af hensyn til brugernes tryghed, dels for at beskytte biblioteket. Optagelserne behandles i henhold til gældende lovgivning.

Det er kun få udvalgte medarbejdere, som via password har adgang til at se optagelserne. Optagelser ses kun igennem på anmodning fra bibliotek- & borgerservicechefen og kun i tilfælde af hærværk, tyveri eller anden kriminel adfærd. 

Optagelser fra overvågningen slettes automatisk efter 1 måned. Optagelser, der er hentet ud af systemet til brug for en eventuel efterforskning, destrueres når efterforskningen er tilendebragt. Eventuel videregivelse fra video sker udelukkende til politiet. 
 

Døralarm

Forlader biblioteket med et materiale, som ikke er udlånt korrekt, udløser det en døralarm. Der bliver samtidig taget et foto. Kontakt personalet, hvis det sker i den betjente åbningstid. Hvis det er i den ubetjente åbningstid, gå da tilbage til et af automaterne til selvbetjening og udlån materialet igen.

Hvis du fortsætter ud med et materiale, som ikke er udlånt korrekt, vil det pågældende materiale blive udlånt til dig. Dette gøres af personalet ved gennemgang af alarmerne senest dagen efter. Vi går som udgangspunkt ud fra, at det ikke er et bevidst forsøg på tyveri. 

De registreringer som sker i tilfælde af døralarm slettes igen af personalet efter behandling.  

WiFi

Vi tilbyder gratis WiFi på biblioteket, som er et sikret netværk, der benyttes af alle kommunens kulturinstitutioner - Læs mere om trådløst netværk