Klagevejledning

Biblioteket har mange tilbud og rigtig mange brugere. Vi bestræber os altid på at yde en god service til alle. Der kan dog også ske både menneskelige og maskinelle fejl hos os. Som regel får vi gjort skaden god igen ved brugernes første henvendelse.

Hvis du ikke mener, at du har fået en tilfredsstillende behandling, så er du altid meget velkommen til at sende din klage videre.
 
Klager over bibliotekets tilbud, service m.v. sendes skriftligt til:
 
Helge Borum - hebor@lolland.dk
Souschef
Tlf.: 54 67 50 54
 
Har du andre bemærkninger til bibliotekets tilbud, service m.v. er du også velkommen til at adressere dem til ovennævnte.