Net-etiske regler

LollandBibliotekerne giver fri adgang til Internettet med henblik på at give alle borgere lige adgang til den information og de muligheder for kommunikation, der findes på Internettet.

Bibliotekets pc'er må ikke benyttes til at kikke på eller læse pornografisk, racistisk eller anden anstødelig materiale! Kommer du ufrivilligt ind på en side med sprogbrug og billeder der er pornografisk, racistisk eller på anden måde anstødelig, så søg straks væk fra siden ( Kontakt personalet, hvis det ikke er muligt).

Pc'erne er placeret i et åbent miljø, hvilket er et bevidst valg fra bibliotekets side, idet personalet herved kan holde øje med og gribe ind overfor ovennævnte uønskede brug. Placeringen må imidlertid ikke friste nogen til ugenert at kigge andre over skuldrene uden deres accept. Alle skal overholde god etikette på Internettet og biblioteksrummet!

Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret og kopiering skal overholdes. Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre sanktioner i form af bortvisning eller karantæne.

Ovennævnte regler gælder også, når bibliotekernes trådløse netværk benyttes.