Ledige stillinger

Bibliotek og Borgerservice

Udviklingsorienteret souschef til Bibliotek og Borgerservice

Vi skal i 2024 sammen med politikerne udvikle en vision for fremtidens biblioteker og bidrage til en opdatering af strategien for kultur- og fritidsområdet. Vi skal videreudvikle samarbejder om et blomstrende regionalt kulturliv med engagerede ildsjæle, institutioner og foreninger. En ny organisering skaber klarere rammer og retning, men skal implementeres helt i bund. Og vi skal på tværs af bibliotek og borgerservice arbejde med det fælles værtskab. Kan du bidrage til noget af det? Så hører vi meget gerne fra dig!

Om stillingen

Med en ny strategi for kultur- og fritidsområdet og en vision for fremtidens biblioteker skal der i det kommende år sættes en ny ramme for, hvordan kultur-, fritids- og oplevelsesområderne skal bidrage til den positive udvikling, som er afledt af bl.a. Femern-forbindelsen. Der skabes hele tiden nye jobs, ledigheden falder, turismen stiger og investeringslysten på Lolland boomer. Biblioteket er kommunens største kulturinstitution og det er centralt at tænke i, hvordan biblioteket kan bidrage til denne udvikling.

Som souschef for Bibliotek og Borgerservice får du som udgangspunkt ansvar for den daglige drift på bibliotekerne i Nakskov, Maribo og Rødbyhavn, og du får i samspil med biblioteks- og borgerservicechefen ansvar for at sikre, at biblioteket spiller ind til strategi og visioner og udvikler en profil, som svarer til det, der efterspørges fra politisk side.

Du får personaleledelsesansvar for bibliotekets godt 20 medarbejdere og skal tegne biblioteket udadtil samt være drivkraften i samarbejdet med både eksisterende og nye samarbejdspartnere.

Som souschef er du stedfortræder for biblioteks- og borgerservicechefen, og forventningen er, at du også i dennes fravær bidrager til ledelsen af myndigheds- og serviceopgaver på borgerserviceområdet.

Vores forventninger til dig

  • Vi søger et menneske med en fundamental interesse for kultur-, samfunds- og biblioteksforhold. 
  • Du har en relevant længerevarende uddannelse, f.eks. inden for bibliotekskundskab, kulturformidling eller kommunikation.
  • Du kender biblioteksområdet eller har erfaring med litteratur- og kulturformidling, værtskab og netværkssamarbejde om kulturaktiviteter.
  • Vi håber du har ledelseserfaring, men næstbedst har du forberedt dig på at blive leder, f.eks. gennemført lederuddannelse, eller du har arbejdserfaring med funktioner tæt på ledelse og brænder efter at komme i gang.
  • Vi lægger vægt på, at du på baggrund af en dialogbaseret tilgang kan sætte en ramme og fremstå både synlig og tydelig i formidlingen af værdier og forventninger. Du tænker strategisk og eksekverer samtidig jordnært og i øjenhøjde. 
  • Som person er du tillidsskabende og med stærke relationelle kompetencer. Du skaber sammenhæng mellem det, du siger og det, du gør. 
  • Du er proces- og formidlingsstærk og formår at formidle og skabe relationer til medarbejdere og samarbejdspartnere med meget forskellig baggrund.
  • Du kan være vært til arrangementer og få folk til at føle sig velkomne.

Ansøgningsfrist: 11. februar 2024

Læs mere og send ansøgning via Lolland Kommunes hjemmeside

 

Uopfordrede ansøgninger sendes til:

Helge Borum - hebor@lolland.dk
Souschef
Tlf.: 54 67 75 84
Søvej 8
4900 Nakskov