Ledige stillinger

LollandBibliotekerne søger:

Dreven biblioteksformidler med særligt fokus på børneområdet

Vil du sammen med gode og engagerede kolleger videreudvikle LollandBibliotekernes tilbud og aktiviteter og være med til at bane vej for en stærk næste generation på Lolland, så har Lolland Kommunes Bibliotek og Borgerservice måske jobbet for dig.

Vi er i fuld gang med at transformere vores tre biblioteker - både analogt og digitalt - så de er klar til fremtidens udfordringer. Vi sigter ambitiøst og målrettet bl.a. gennem projekter på at stimulere læselyst især hos børn og unge. Vores ”Vilde historier” har netop fået bevilget ¾ mill. fra Udviklingspuljen i Slots- og Kulturstyrelsen. Vi søger derfor dig, der ønsker at bruge dine kompetencer til at videregive glæden ved sprog og litteratur og til at åbne verden op til oplevelser, viden og demokratisk dannelse for særligt vore yngre verdensborgere.

Vi forestiller os, at du har en uddannelsesmæssig baggrund og erfaring med formidling i det mangefarvede kulturelle spektrum, som er knyttet til biblioteket. Hvis du også har flair for IT og praktisk anvendelse af digitale værktøjer er det et plus.

Du trives med en hverdag, hvor opgaverne skifter mellem kendte rutiner og opgaver både i og uden for biblioteksrummet og udvikling af indsatser for udvalgte målgrupper. Blandt opgaverne vil bl.a. være afvikling af arrangementer f.eks. børneteater og formidling af litteratur, film og brug af digitale medier. Desuden vil du deltage i gennemførelse af eksisterende og kommende læselyst- og andre projekter.

Vi har brug for at du:

 • er udadvendt, nærværende og en driftssikker formidler
 • elsker at kommunikere med både børn, unge og voksne
 • kan opbygge gode arbejdsrelationer og skabe netværk,
 • kan arbejde selvstændigt og følge opgaverne til dørs
 • har sikkert blik for sammenhænge og helheder
 • har en relevant lang eller mellemlang uddannelse eller baggrund inden for kulturformidling eller -aktivitet, gerne knyttet til bibliotek.
 • har kørekort og er indstillet på at benytte egen bil

Vi kan tilbyde dig: 

 • et job med faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • en dagligdag, der veksler med mange arbejdsopgaver
 • en fleksibel arbejdsplads
 •  engagerede kollegaer og ledelse, der bakker op


Lolland Kommune har biblioteker i Nakskov, Maribo og Rødbyhavn, og borgerservice er en del af bibliotekerne i Nakskov og Maribo. Vi er i alt ca. 50 medarbejdere, heraf knapt halvdelen ansat på biblioteksområdet. Vi fungerer godt sammen og arbejder i fællesskab på at understøtte en stærk næste generation. Vi prioriterer at sikre alle Lolland Kommunes borgere fri og lige adgang til kultur, viden, og læring samt bidrage til at styrke demokrati og medborgerskab.
 
For mere information kontakt souschef Helge Borum på 6155 1896 eller TR Alfred Christensen på 5467 7534.

Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset frem til 31.12.2021 med mulighed for forlængelse. Tjenestestedet er som udgangspunkt hovedbiblioteket i Nakskov, men tjeneste på de to andre biblioteksadresser må forventes. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse. Der vil inden ansættelse blive rekvireret børneattest.

Ansøgningsfrist fredag d. 11.12.2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 51.