Nakskov Fjord

Naturpark Nakskov Fjord er Danmarks ørigeste fjord.

Naturpark Nakskov Fjord

I Nakskov Fjord ligger 10 mindre øer og holme, hvoraf de største er Enehøje, Vejlø og Slotø.

Enehøje er med 97 hektar den største ø i fjorden og har været beboet siden 1500-tallet. Den er mest kendt fra perioden 1926-1940, da polarforskeren og forfatteren Peter Freuchen ejede øen. 

Fjorden har tidligere været væsentlig større, og der var endnu flere øer, hvilket navne som f.eks. Stensø, Store og Lille Vejlø, Bogø, Ydø og Langø vidner om. 

Efter stormfloden 1872 blev store dele af den oprindelige fjord inddæmmet, og den fik sin nuværende størrelse på omkring 55 km², hvilket var næsten en halvering. 

Indrefjorden

Indrefjorden var oprindelig en del af fjorden, men samtidig med de store digebyggerier, blev der bygget sluse ved Nybro.  Det nuværende udseende med bassiner og mange stier skyldes dog sukkerfabrikken, der fik tilladelse til at bruge vandet til roevask mod at anlægge stierne og tilplante området.

Læs mere på: NakskovFjord.dk