Rødbyhavn Bibliotek

Rødbyhavn Bibliotek
Rødbyhavn Bibliotek er en afdeling under LollandBibliotekerne

Bibliotekets historie

I Rødby ønskede man sig også et bibliotek. Så den 25. november 1922 blev der afholdt et møde, hvor man drøftede oprettelse af et offentligt bibliotek. Haandværker- og Industriforeningen havde vedtaget at skænke sin bogsamling til formålet, og man mente, at man kunne få et samarbejde i gang med Rødby Havn og et par af de omliggende sogne.

I begyndelsen af 1923 afholdt man stiftende generalforsamling for Biblioteksforeningen for Rødby og Omegn og i november 1923 åbnede Biblioteket for Rødby og Omegn i et lokale på Rødby Byskole og med lærer Larsen som bibliotekar.

Efter 10 år på skolen var pladsforholdene blevet for trange. Den 24. maj 1933 indviede man derfor nye lokaler på 1. salen af kommunens administrationsbygning, Kirkeallé 1.

I 1952 indgik man et biblioteksforbund med nabokommunerne Ringsebølle og Nebbelunde-Sædinge, der sikrede biblioteket et kommunalt tilskud på 1,50 kr. pr. indbygger.

I 1955 ansatte man den første faguddannede bibliotekar og kunne året efter konstatere, at udlånet af bøger var steget med 50%.

I 1959 indviede man en ny filial i Rødby Havn og den 29. oktober 1960 indviede man nye lokaler for hovedbiblioteket på 1. salen af den tidligere tekniske skole, Kirkeallé 11. Ved samme lejlighed blev biblioteket kommunalt.

Ved kommunesammenlægningen i 1970 kom biblioteksvæsenet til at bestå af hovedbiblioteket i Rødby og filialer i Rødbyhavn og Brandstrup.

I 1972 indviede man nye lokaler for biblioteket i Rødbyhavn og her fik kommunens nyoprettede lokalhistorisk arkiv sit eget lokale.

I 1974 fik folkebiblioteket fik fuld rådighed over det tidligere fællesbibliotek i Brandstrup.

I 1988 blev man nødt til at lukke filialen i Rødbyhavn på grund af vandskade. Lokalhistorisk arkiv var allerede 1987 blevet selvstændigt og flyttet til lokaler i Rødby.

Hovedbiblioteket i Rødby havde allerede i mange år været for lille og man havde i flere år undersøgt forskellige muligheder for nye lokaler. I 1990 besluttede byrådet, at overtage den tidligere Digeskole i Rødbyhavn fra amtet og flytte hovedbiblioteket hertil. Den 9. november 1991 blev de nyindrettede lokaler i stueetagen af Digecenteret indviet. Filialen i Brandstrup blev igen sammenlagt med skolebiblioteket og den hidtidige bygning solgt.

Efter flere år med besparelser og heraf følgende personalereduktioner blev filialen i Brandstrup lukket i 2002. I 2004 indgik man en samarbejdsaftale med biblioteket i Maribo og Rødby Bibliotek ophørte som selvstændigt biblioteksvæsen. Fra 2007 er Rødby Bibliotek en del af LollandBibliotekerne.

I forbindelse med omfattende ombygning i 2011 ændrede biblioteket navn til Rødbyhavn Bibliotek.


Litteratur:

Bogens verden 1961, side 195-96.

Bogens Verden 1972 s 526-528 ( indvielse af filial i Rødbyhavn)

Folkebibliotekerne i Storstrøms Amt. Udgivet af Storstrøms Amts Biblioteksforening, 1974

Adresse

Skolegade 1, Rødbyhavn
4970Rødby

Kontakt

Telefon: 54 67 75 85

Åbningstider

Uge: 17, 22.04 - 28.04Åbningstider
Mandag
07:00 - 22:00Selvbetjening
13:00 - 16:00Betjening
Tirsdag
07:00 - 22:00Selvbetjening
Onsdag
07:00 - 22:00Selvbetjening
Torsdag
07:00 - 22:00Selvbetjening
10:00 - 13:00Betjening
Fredag
07:00 - 22:00Selvbetjening
Lørdag
07:00 - 22:00Selvbetjening
Søndag
07:00 - 22:00Selvbetjening
Uge: 17, 22.04 - 28.04
Klik her for næste ›‹ Forrige