alt=""

Ophavsret og digital kopiering

07.09.20
Hvad betyder ophavsretten for dig? Her er reglerne:

Digital kopiering – hvad er lovligt?

Ifølge ophavsretsloven må du kun tage digitale kopier af f.eks. cd'er og dvd-film, hvis det er til "personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand". Digital kopiering vil fx sige kopiering vha. cd- og dvd-brændere samt downloading fra internettet. Det er forbudt at kopiere lånte og lejede eksemplarer og at omgå kopispærringer for at fremstille kopier.

Du må ikke:

  • Kopiere en kopi af en cd/dvd, når du har fået kopien fra andre
  • Kopiere en original cd/dvd lånt af en ven
  • Kopiere en original cd/dvd lånt på biblioteket
  • Kopiere en original dvd lejet i en videobutik
  • Kopiere værker hentet på nettet, når værket er lagt ud uden ophavsmandens samtykke
  • Forære kopien af en cd/dvd væk
  • Udlåne, bytte eller sælge en kopieret cd/dvd
  • Sende en digital kopi via din e-mail
  • Bryde en kopispærring med henblik på fremstilling af en kopi af musik-cd'en eller dvd-filmen.

Vil du vide mere?

Du kan få overblik over regler og love om ophavsret og digital kopiering på disse sider: