Vinterkrigen på Lolland og Falster

LollandBibliotekerne efterlyser beretninger og billeder fra Vinterkrigen på Lolland og Falster i 1978/79 til en ny bogudgivelse.

Husker du Vinterkrigen 1978/79?

Når vi på Lolland og Falster snakker om Vinterkrigen, så er det ikke den russisk-finske krig i 1939, som vi først og fremmest tænker på, men derimod snestormen, der ramte vores landsdel i vinteren 1978/79. Det var en hundredårshændelse, som ikke er set lignende hverken før eller siden, og alle som boede her dengang, vil kunne huske den. Nye generationer og tilflyttere kan derimod have svært ved at forestille sig de konsekvenser, som de store snemængder havde.

På Nakskov Lokalhistoriske Arkiv får man ofte forespørgsler om Vinterkrigen. Her er snestormen primær dokumenteret i billedarkivet, men de savner nogle personlige beretningen. De har endvidere tænkt, at det kunne være en hjælp, hvis de ved nogle af henvendelserne kunne henvise til en bog med såvel billeder som beretninger fra Vinterkrigen. I bogform findes allerede ”Vinterkrigen på Lolland-Falster”, som blev udgivet umiddelbar efter snestormen i 1979, men det er primær en billedreportage. Mange andre har helt sikkert taget gode billeder, og mange vil kunne fortælle om sjove oplevelser, udfordringer og besværligheder med snemasserne, som alt sammen kunne være spændende at få indsamlet og bevaret for eftertiden.

LollandBibliotekerne har de senere år udgivet en række bøger baseret på erindringer. Arkivet rettede derfor henvendelse til os og fremlage deres idé om udgivelse af en bog om Vinterkrigen. Den var vi straks med på, og vi bidrager også gerne til, at arkiverne får Vinterkrigen tilstrækkelig dokumenteret i form af såvel erindringer og fotos samt levende billeder, hvis nogle skulle ligge inde med det.

Fortæl om dine oplevelser under Vinterkrigen

Man skal have nået en vis alder for at kunne huske vinteren 1978/79. Det er immervæk treogfyrre år siden. Men hvis du boede på Lolland eller Falster den gang, så var snemængderne så ekstreme, at du næppe forveksler dine oplevelser fra den vinter med oplevelser under tidligere eller senere vintre. Dine børn og børnebørn har måske allerede hørt dine historie flere gange. Benyt denne lejlighed til også at fortælle dem til alle andre. Fik du taget nogle billeder, som kan underbygge din fortælling, vil det være perfekt, men det er ikke et krav. Skulle der være nogle, som husker en særlig spændende eller dramatisk hændelse, så sætter vi gerne fokus på den i bogen f.eks. ved at kontakte andre, som var involveret i hændelsen for at få flere vinkler på historien.    

Indsamlingen af beretninger fra Vinterkrigen sker i tæt samarbejde med alle de lokalhistoriske arkiver på Lolland og Falster, der dels vil bidrage med beretningen, som allerede findes i deres samling, dels vil de medvirke til, at alle de indsendte beretninger bliver bevaret for eftertiden. Alle beretninger og originale fotos, som bliver indleveret, overdrages nemlig til de lokalarkiver, som de hører under. Dette gælder også beretninger og billeder, der eventuelt ikke bliver plads til i bogen, men i alle tilfælde sker det kun med accept fra bidragyderne.

LollandBibliotekernes virkeområde som bibliotek er Lolland Kommune, men ved de tidligere udgivelser har vi indsamlet beretninger fra hele Lolland. I dette tilfælde synes vi, at det giver mening at udvide det, så Falster også kommer med. Snestormen strejfede også det sydlige Sjælland, men det var Lolland og Falster, der blev hårdest ramt.  

Skriv på computer eller i hånden

Det er ikke sikker, at du er vant til at formulere dig på skrift, men det skal ikke holde dig tilbage. Gå bare i gang med at skrive det ned, som du kan huske, så skal vi nok hjælpe dig med at gøre din historie læsevenlig. Vi vil i det hele taget forbeholde os ret til at redigere i alle teksterne, hvis vi finder det nødvendigt, men vi trykker ikke dit bidrag, før du selv har godkendt det. 

Dit bidrag skal som minimum fylde 2 sider for at komme med i bogen. Det svarer til ca. 700 ord eller ca. 4.000 tegn med mellemrum. Hvis du har et godt billede, der underbygger din historie, kan teksten være kortere. Der er derimod ikke fastsat en øvre grænse for, hvor meget hver enkelt historie må fylde. Hvis du har en lang, spændende historie fra Vinterkrigen, så vil vi gerne have det hele med. 

Alle bidragsydere, der får deres erindringer med i bogen, vil få et gratis eksemplar.

Send dit bidrag

Bidrag sendes til bibliotekar Alfred Christensen senest d. 1. september 2022.

E-mail:
alfch@lolland.dk

Post:
LollandBibliotekerne
Søvej 8
4900 Nakskov
Att.: Alfred Christensen

Nakskov Lokalhistoriske Arkiv Foto: Erik Hansen
Hjørnet af Gl.Kastagervej og Bøgetvej. Nakskov Lokalhistoriske Arkiv Foto: Erik Hansen
04.01.22