alt=""

Queerfortællinger fra Lolland og Falster

LollandBibliotekerne sætter nu gang i et nyt bogprojekt med det formål at kaste lys på queerbefolkningen på Lolland og Falster. Måske vil du bidrage - under eget navn eller anonymt?

Du er måske bekendt med bibliotekets andre lokalhistoriske udgivelser som Begravet i sne: erindringer om Vinterkrigen på Lolland og Falster 1978-79 og Min tid på værftet: 28 erindringer fra Nakskov Skibsværft. På samme måde som disse udgivelser knytter befolkningen sammen på kryds og tværs gennem fælles erfaringer og oplevelser, er dette projekt også skabt med henblik på fællesskab.

Hvad er formålet?

Lolland og Falster er en udfordret region på queerområdet. For selvom LGBTQ+ personer er en naturlig variation, der findes alle steder, så hersker der en forestilling om, at ’queerness’ ikke på samme måde hører sig til på Lolland-Falster. Med dette projekt ønsker vi at bidrage til at ændre denne forestilling ved simpelthen at give LGBTQ+ personer ordet – enten gennem egne eller deres nærmestes fortællinger.

Hvem er queer?

I denne udgivelse forstår vi ’queer’ som en fællesbetegnelse for personer, der på den ene eller anden måde bryder med normerne for konventionelle køns- og seksualitetsopfattelser: F.eks. transkønnede, panseksuelle, lesbiske, bøsser, biseksuelle, maskuline kvinder, feminine mænd, drengepiger, pigedrenge, nonbinære, intetkønnet, interkønnet, aseksuelle, folk i skabet, androgyne, butch, femme, nonbinære heteroseksuelle, homoseksuelle cispersoner, osv.

Den offentlige samtale om at være LGBTQ+ person er ofte noget, der finder sted i det akademiske miljø eller blandt unge. Det vil vi gerne udover i dette projekt. For du kan selvfølgelig sagtens være queer, selvom du ikke er uddannet indenfor feltet eller ikke er vokset op med termerne fra LGBT+ miljøet.

Vi understreger derfor tydeligt: Du behøver ikke at være inde i kulturpolitik eller aktivt LGBTQ+-medlem for at indsende bidrag. Du behøver ikke have et klokkeklart sprog for din seksualitet og køn. Vi belærer dig ikke, fordi du ikke kan den ”korrekte” term for din eller dine nærmestes identitet. Vi ser hellere, at du formulerer dig ”forkert”, end at du tier stille. Vi lægger dig ikke ord i munden, og vi dømmer ikke dine erfaringer, oplevelser og tanker. Redaktionen hjælper dig gerne med at få ordlyden på plads, hvis behovet er der.

Alle queerpersoner på Lolland-Falster skal have muligheden for at blive hørt, uanset baggrund, uddannelse, sociale tilhørsforhold og generation.

Hvad skal jeg indsende?

Visionen for denne udgivelse er mangfoldighed – både blandt forfatterne og de indsendte tekster. Så selvom bibliotekets øvrige udgivelser har en forkærlighed for erindringer, tager vi i udgangspunktet imod alle typer fortællinger med kyshånd: både digte og prosa, herunder erindringer, erfaringer, essays, noveller, dagsbogsnotater, vidnesbyrder, båltaler etc. Alle genrer og formater er velkomne, så længe teksterne centrerer sig om at være queer – enten i kraft af at du, forfatteren, er en queerperson eller har en meningsfuld relation til en queerperson. Illustrationer og fotomateriale modtages også.  

Vi er åbne over for både "positive" og "negative" fortællinger og alt derimellem – vores ønske er blot at synliggøre queerpersoners tilstedeværelse på Lolland og Falster.

Hvem kan bidrage?

Vi inviterer alle til at bidrage, uanset hvilken type queerperson du er. Vi skal kende dit navn, men i bogen må du godt være anonym. Det er desuden et krav, at du enten har eller har haft en lokal tilknytning til Lolland og Falster. Vi hører gerne fra såvel bosiddende som tilflyttere og fraflyttere.

Får jeg honorar?

Der gives ikke økonomisk kompensation for tekstbidrag, men alle, som får deres bidrag med i bogen, får et gratis eksemplar.  

Kontakt

Bidrag sendes enten til projektets kontaktperson og bibliotekar Rikke Träff (hun/hende) på ritr@lolland.dk eller til redaktør på projektet Rikke Ulvedahl Carlsen (hun/hende) på rikkec@sdu.dk senest 1. april 2024.

Du kan sende en mail med færdige tekstbidrag eller idéer til tekstbidrag, hvorpå en konkret deadline kan aftales. Skriv gerne de pronominer, du foretrækker at bruge (hun/hende, han/ham, de/dem etc.) og lidt om dig selv (medmindre du ønsker at være anonym). Beskriv også gerne kort motivationen/baggrunden for dit tekstbidrag.

Redaktør for projektet er Rikke Ulvedahl Carlsen (hun/hende), Ph.d.-stipendiat ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber på Syddansk Universitet. Konceptet er udviklet i samarbejde med nakskovit, queerperson og medlem af Kulturråd Lolland Threin Ottossen (hun/hende).

LollandBibliotekerne er underlagt GDPR-lovgivningen, og dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse hermed.

 Threin Ottosen

Fra venstre mod højre: 
Rikke Ulvedahl Carlsen, ph.d-stipendiat ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, Syddansk Universitet;
Threin Ottossen, medlem af Kulturråd Lolland;
Rikke Larsson Träff, bibliotekar;
Alfred Christensen, bibliotekar.

Foto: Threin Ottossen.