Normal adgang til bibliotekerne

14.06.21
Bibliotekerne har normale åbningstider, og der er ikke længere krav om mundbind, visir eller coronapas.

LollandBibliotekerne - seneste nyt

Du kan nu bruge bibliotekerne som normalt. Der er åbningstider såvel med betjening som selvbetjening - se Åbningstider

Der ikke ikke længere krav om brug af mundbind eller visir ved ophold på bibliotekerne.

Der kræves ikke gyldigt coronapas for at få adgang til bibliotekerne.

Ny adgangskontrol

Der er blevet installeret ny adgangskontrol ved indgangen, så du kan få adgang udenfor de betjente åbningstider. Det nye system er udviklet til biblioteker, som kun giver adgang til dem, som er registreret som brugere på biblioteker, og derfor kræves der også en pin-kode.

På LollandBibliotekerne er der adgang til alle, der har et sundhedskort (dansk cpr-nummer), og der kræves normalt ikke pin-kode.
Indtil det bliver rettet, skal du blot indtaste 1111. Afslut med at trykke på grøn knap (flueben) og døren åbner. 

alt=""

Biblioteket frafalder opkrævning af gebyrer

LollandBibliotekerne genoptog den 1. juni opkrævningen af gebyrer ved for sent afleverede materialer, efter at opkrævningen siden nedlukningen af bibliotekerne i december har været suspenderet. Det har fået en del lånere til at klage over kravene, og bibliotekets ledelse vurderer nu, at der har været mangler og fejl i forbindelse med at udbrede den informationen til lånerne, som disse har forventet. Det betyder, at biblioteket indtil videre indstiller opkrævning af gebyrer. For lånere, som allerede har betalt, er det besluttet at tilbagebetale gebyrerne.

Souschef for Bibliotek og Borgerservice Helge Borum ærgrer sig over situationen. Den er opstået trods en ihærdig indsats for at informere bredt om, at biblioteksmaterialer lånt under nedlukningsperioden nu skal afleveres, og at for sen aflevering igen vil indebære opkrævning af gebyr. Bibliotekets hjemmeside er løbende blevet opdateret med de informationer, som har kunnet gives om datoer for afleveringsfrister og gebyrer.

Normalt kan biblioteket tilbyde lånerne, der ønsker dette, en særlig service om snarlige afleveringsdatoer via SMS eller e-mail, men under nedlukningen har flere af de tekniske funktioner i bibliotekssystemet, som styrer adviseringen, været sat ud af kraft. Derfor har bibliotekerne valgt at gå bredt ud med informationen i lokalaviser, på Facebook og gøre det udførligt på hjemmesiden.

Da opkrævningsfunktionen blev aktiveret den 1. juni, betød det, at lånerne uden varsel modtog besked om mellemværender og gebyrer. For en del lånere, der står med lange overskridelsesdatoer, som følge af længden på nedlukningen, var der tale om maksimumgebyrer på 200 kr., og det har en del af disse reageret på.

LollandBibliotekerne arbejder nu på at få varslet alle lånere om overskredne frister og forlænger perioden, hvor materialer kan afleveres gebyrfrit til den 20. juni.

For yderligere oplysninger:
Helge Borum
Mobil: 61551896

 

Tilbagebetalingen

Hvis du allerede har betalte gebyrer, som er blevet pålagt i lukkeperioden, så vil de automatisk blive tilbagebetalt.

Tilbagebetalinger vil som udgangspunkt ske til din NemKonto. Hvis der af en er problemer, vil du blive kontaktet.

Hvis du ikke har modtaget betalingen senest 24. juni, er du velkommen til at kontakte biblioteket - bib@lolland.dk