Danske eblade med gratis adgang

09.10.19
Der findes en række e-blade på nettet med gratis adgang. Du finder dem samlet på eblad.org.

Alt på eblad.org er gratis og kan læses i fuld længde

Blandt de gratis eblade finder du bl.a. Gaffa, Helse, Samvirke, Ud & Se, Burda Style og Kreativ Strik.

Du vil altid kunne finde eblad.org i menuen øverst under "Digitale tilbud" - "Aviser | tidsskrifter | artikler" 


Klik her for at komme direkte til "eblad.org"