Hans Niels Andersen

H. N. Andersen var erhvervsmand og grundlægger af Østasiatisk Kompagni (ØK).

alt=""

Hans Niels Andersen blev født 1852 i Nakskov. Han voksede op under beskedne vilkår i et arbejderhjem. Hans Niels var kun 13 år, da faderen døde af druk. Han kom i lære som skibsbygger, og som udlært stak han til søs og blev matros, da han var 20 år. 

Efter tre år på verdenshavene gik H.N. Andersen i land i Bangkok. Han fik nogle år efter en stilling som styrmand på et skib, der sejlede teaktræ til Europa. Disse erfaringer fra handelslivet fik ham til at bosætte sig i Bangkok, og han blev partner i Flensborg-kaptajnen P. Andersens handelsfirmaet Andersen & Co., der bl.a. handlede med skibsforsyninger. Tanken om at etablere en dansk-østasiatisk forbindelse og igen gøre København til centrum for Nordeuropas handel med Fjernøsten optog ham fra begyndelsen af 1890'erne.

I 1896 flyttede H.N. Andersen til København og året efter blev Østasiatisk Kompagni (ØK) stiftet med H.N. Andersen som ledende direktør.

H. N. Andersen og ØK stod bag grundlæggelsen af Nakskov Skibsværft.

H. N. Andersen var aktiv i ØK helt til han døde som 85-årig i 1937. Da havde han forlængst fået titlen etatsråd og udnævnelse til Ridder af Elefantordenen.