alt=""

Women’s Studies International

Adgang
Adgang hjemmefra og fra biblioteket
Indeholder en guldgrube af litteratur inden for kønsforskningen

Basen er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10 % fuldtekst.

Databasen kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner.

En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan kun tilgås i full text på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder, dvs. i Aarhus eller København.