alt=""

Faktalink

Adgang
Adgang hjemmefra og fra biblioteket
Elektroniske artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner.

Artiklerne i Faktalink giver en introduktion til og en uddybende information om aktuelle og klassiske emner, links til videre læsning på internettet samt henvisninger til illustrationer, artikler, bøger, tv- og radioindslag med mere om et givet emne.

Du får adgang til Faktalink med Bibliotekslogin eller UNI-login.
Hvis du benytter bibliotekets pc'er, så har du direkte adgang til Faktalink.

Faktalink er eminent til brug ved opgaveskrivning.