alt=""

Afgørelsesdatabasen

Adgang
Fri adgang
Find alle domme og afgørelser afsagt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Afgørelsesdatabasen indeholder tillige domme og afgørelser afsagt ved den tidligere Europæiske Menneskerettighedskommission samt udtalelser fra FN’s traktatkomitéer i sager, hvor Danmark er part.

Søgning kan afgrænses efter bl.a. årstal, type, emne og resultat.