Ambulance - med sygeplejersker og chauffører, og andet plejepersonale.
Ambulance - med sygeplejersker og chauffører, og andet plejepersonale.

Om dette arrangement

Tid
19:00
Pris
50 Kr
Bibliotek
Tickets
Billetsalg lukket
Foredrag & debat

Da den spanske syge rasede på Lolland-Falster 1918-1920

25.01.18
Foredrag den 25. januar 2018 ved speciallæge og cand.mag. Hans Trier

Den verdensomspændende influenzaepidemi i 1918-20 - den spanske syge - kostede 18.000 danskere livet. Den ramte Lolland-Falster hårdt. I Nakskov var dødeligheden i oktober kvartal 1918 en af de højeste i landet med 81 dødsfald.

I flere byer blev der på kommunalt og privat initiativ etableret hjælpeordninger for de nødstedte familier. I Nakskov købte byrådet med borgmester Sophus Bresemann i spidsen et hotel, der blev omdannet til nødlazaret, og der blev via kommunens hjælpekasse etableret en akut hjemmepleje, maduddeling mv. Over 100 borgere meldte sig som hjælpere, og der blev foranstaltet indsamlinger til formålet. I april 1919 blev der uddelt æresgaver til 111 Nakskov-borgere, der havde meldt sig til hjælpearbejdet.

Foredraget kommer også ind på epidemiens forløb i det øvrige land,  dens betydning og følgevirkninger samt mulige årsager til, at den ramte nogle geografiske områder hårdere end andre.

Kilderne til foredraget er den lokale presse, embedslægernes og andre lægers beretninger om epidemien samt et antal erindringer, hvori mennesker fra Lolland og Falster mange år senere berettede om forholdene i deres familier, på nødlazarettet i Nakskov m.m. under den spanske syge. 

Foredraget er arrangeret af LollandBibliotekerne i samarbejde med Nakskov Lokalhistoriske Arkiv, Folkeuniversitetet Lolland samt Lolland-Falsters Historiske Samfund.

Entré 50 kr. og for medlemmer fra samarbejdspartnerne samt af Biblioteksklubben 40 kr.