Monica Wichfeld

Monica Wichfeld var modstandskvinde under 2. verdenskrig.

Af adelig oprindelse

Monica Massy-Beresford blev født 1894 i en britisk, protestantisk adelsslægt med besiddelser i Nordirland. Hendes far havde kommandoen over en afdeling, som skulle forsvare landsdelen mod det katolske Irland. Som barn var hun med til parader og skydeøvelser, og var senere med til at smugle våben fra England. Da Første Verdenskrig kom i 1914, meldte hendes to brødre sig til hæren. Selv rejste hun til London for at tjene nationen og fik job i en kantine, hvor hun serverede te for soldaterne. 

I Londons selskabsliv traf hun Jørgen Wichfeld, som var knyttet til det danske gesandtskab. Som 22-årig havde han i 1907 arvet stamhuset Engestofte nær Maribo. De blev gift i 1916. De første år efter krigen opholdt de sig dels i London, dels på Engestofte. De fik to sønner og datteren Varinka. Fra 1929 levede familien i udlandet primær Italien. Monica havde også en lejlighed i Paris, hvor hun handlede med fransk modetøj.

Anden Verdenskrig

Ved udbruddet af Anden Verdenskrig i 1939 overvejede familien at tage til England. Da Italien gik ind i krigen på Hitlers side tog de til Engestofte. Sommeren 1942 flyttede forfatterne Halfdan Rasmussen og Hilmar Wulff ind i et hus, som tilhørte godset. De var engageret i det illegale bladarbejde og distribuerede det kommunistiske Land og Folk og det tværpolitiske Frit Danmark. Monica og hendes datter aflagde flere besøg hos de nye lejere, og de blev involveret i frihedskampen. 

I begyndelsen af 1943 lykkedes det at få forbindelse med faldskærmsfolk i København, og Monica Wichfeld mødtes med chefen Flemming B. Muus. Hun fik til opgave at lede undergrundsarbejdet på Lolland-Falster. Hun hjalp med at transportere og gemme våben og sprængstoffer, mens datteren om efteråret tog til København for at blive Muus’ betroede sekretær. 

Januar 1944 rykkede tyske soldater og civilklædte gestapofolk ind på Engestofte og arresterede Monica Wichfeld. Hun blev underkastet talrige forhør og en tysk krigsret dømte hende til døden. Hun blev sendt til et fængsel i Cottbus i Tyskland. Da den russiske hær nærmede sig, blev fangerne ført vestpå til Waldheim. Denne tur knækkede Monica Wichfelds helbred, og hun døde i slutningen af februar 1945.