Lektørudtalelse

Forfatter: Lisbeth Thue Hansen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen hører til forlagets fagserie Danmark rundt. Til faglig læsetræning. Fra 2. klasse

Beskrivelse

Bogen giver læseren et lille indblik i 13 af de beboede øer i det sydfynske øhav. Efter et kort over øhavet bliver hver af de 13 øer beskrevet på hvert sit opslag med en brødtekst på 6-9 linjer. I tekstens omfang er der ikke skelnet til øens størrelse. Der er brugt flere faglige begreber, der kræver forklaringer, men de mangler desværre. Ikke alle i målgruppen kender begreber som: odde, rev, dige, stormflod, og hvad betyder det, at popler bliver stynet? Det kræver en voksen ved barnets siden. På hvert opslag er en generel faktaboks, der viser øens størrelse, befolkningstal, hvilken by færgen sejler fra og sejltid, hvad beboerne kaldes, samt om der er skolegang på øen - et lidt tilfældigt indhold. Bogen har mange fine (tilfældigt valgte) fotos, der er forsynet med billedtekster. Målgruppen er begynderlæsere, der skal opleve, at fotos understøtter, hvad de læser om. Der er mange flotte luftfotos, der giver et overblik. Desværre er der en fejl på siden om Langeland, hvor et forkert foto er indsat, og brød- og faktatekst er placeret på en al for urolig baggrund. Bogen er ikke læsepædagogisk tilrettelagt

Sammenligning

Bogen ligner i layout de øvrige i serien

Samlet konklusion

Fagbog, hvor der ikke er tænkt selvstændig faglig læsning, og hvor teksten ikke nødvendigvis gør barnet dygtigere ift. nye faglige mål. Dertil mangler en forklarende ordliste