Kirsten Aakjær: Arkivarens datter
  • Ebog

Arkivarens datter

Af Kirsten Aakjær (2020)
Kirsten Aakjær (f. 1924), datter af rigsarkivar Svend Aakjær, fortæller sine barndomserindringer fra Amager og Viborg samt ferier på "Jenle" og ved Karup Å. Blandt andet om hendes farfar og farmor Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl