Nakskov

Nakskov er Lollands største by med en driftig industrihavn og en række markante bygninger.

Nakskov fik købstadsprivilegier i midten af 1200-tallet og blev snart en meget vigtig by på grund af det frugtbare opland og den fordelagtige beliggenhed – både i forhold til fiskeri og handel med de nordtyske byer. I begyndelsen af 1500-tallet opførte Kong Hans en fæstning med skibsværft på Slotø i Nakskov Fjord.

Den var tidligere en betydelig skibsværftsby, og det var her den verdenskendte søtransportvirksomhed ØK (Østasiatisk Kompagni) stiftedes af nakskovitten H.N. Andersen i slutningen af 1800-tallet.

Nakskov er stadig en driftig industriby. De største virksomheder er Nakskov Mill Foods, Nakskov Sukkerfabrik, Ortofon, Alfa Laval og MHI Vestas Offshore Wind.

Trods byens industrialisering har Nakskov bevaret en del gamle bygninger i bybilledet, bl.a. bindingsværkshuse, pakhuse og købmandsgårde samt flere små gader og stræder, der giver købstaden et middelalderagtigt udseende. Blandt de mest markante bygninger er byens største kirke, Sankt Nikolai Kirke, opført i begyndelsen af 1200-tallet, den gamle kornlade Dronningens Pakhus fra år 1600, købmandsgården Theisens Gård fra 1786 og Det Gamle Apotek opført i 1645.

Byen har flere museer, der beskæftiger sig med byens og øens historie, bl.a. Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum, Danmarks Sukkermuseum, Den Gamle Smedje, og Det Gamle Trykkeri.