• Ebog

Frihedens filosofi : grundtræk af en moderne verdensanskuelse : sjælelige iagttagelsesresultater efter naturvidenskabelig metode

Af Rudolf Steiner (2015)
Om handlingens frihed gennem gensidig respekt mellem mennesker og forståelse for andres frie vilje
Bedøm dette materiale