Sukkereventyret på Lolland og Falster

LollandBibliotekerne indsamler erindringer til en ny bog, der skal handle om livet med sukkerroerne på Lolland og Falster før og nu.

Har du haft del i sukkereventyret?

Hvis du på en eller anden måde har haft del i sukkereventyret, så opfordres du til at bidrage til bogen, som udgives i samarbejde med Danmarks Sukkermuseum i anledning af, at det i disse år er 150 år siden, det hele startede.

Det var i foråret 1873, de første sukkerroer blev sået, som skulle bruges til fremstilling af sukker på den første sukkerfabrik, der blev bygget på Lolland og Falster. Det var Roesukkerfabrikken ”Lolland”, der stod færdig i januar 1874. 

Af de i alt 9 sukkerfabrikker, der blev opført i Danmark i perioden frem til 1912, er der nu kun 2 tilbage. At de ligger på henholdsvis Lolland og Falster, er ingen tilfældighed. Her er jorden nemlig mere gunstig til sukkerroedyrkning end i resten af Danmark. Vi har også de mest optimale klimabetingelser for dyrkning af sukkerroer i forhold til sol og nedbør.

Når man rundt i landet får fortalt, at man kommer fra Lolland eller Falster, så kommer snakken tit til at handle om roerne. Det er nemlig det, som mange forbinder landsdelen med. Men det er jo langt fra os alle, som har del i sukkereventyret. Vi er mange, som kun følger med på afstand, hvordan roerne gror på markerne, og det er som regel kun lugten fra sukkerfabrikkerne samt et stigende antal lastbiler og traktorer på vejene, der minder os om, at kampagnen er i gang. Vores viden om arbejdet med sukkerroerne i de forskellige led er derudover temmelig begrænset. Det kan du måske være med til at rette op på.

Personlige fortællinger

LollandBibliotekerne har de senere år udgivet en lang række bøger med erindringer. Fra flere sider er vi blevet opfordret til at vælge roedyrkningen og sukkerproduktionen som et emne for en kommende bogudgivelse, og nu skal det være. Det var i øvrigt først efter, vi havde besluttet os for at gå i gang, at det gik op for os, at vi nærmer os de 150 år for eventyrets begyndelse.

Det er de personlige fortællinger, vi efterlyser. Det kan være fra alle, som enten stadig er eller tidligere har været involveret i en eller flere af processerne i sukkerproduktionen, det vil sige lige fra udvikling af frø, dyrkning af roer, transport af roerne og til arbejdet på fabrikkerne. Send din historie til os hvad enten du har viet hele dit arbejdsliv til opgaven, eller det kun har været sæsonarbejde for dig.

Hvis du er en af de jordbrugere, der har leveret roer til sukkerfabrikkerne, gør størrelsen af leverancerne ingen forskel. Ligeledes vil vi selvfølgelig også gerne have historier fra alle afdelingerne på sukkerfabrikkerne i såvel produktion som administration. Skriv også gerne om, hvordan dit arbejdet eventuelt har ændret sig over tid. Der vil sandsynligvis også være familier, hvor sukkerroerne har været omdrejningspunktet gennem flere generationer. De historier vil vi selvfølgelig også gerne have med.

Skriv på computer eller i hånden

Det er ikke sikker, du er så vant til at formulere dig på skrift, men det skal ikke holde dig tilbage. Gå bare i gang med at skrive det ned, som du kan huske, så skal vi nok hjælpe dig med at gøre din historie læsevenlig. Vi vil i det hele taget forbeholde os ret til at redigere i alle teksterne, hvis vi finder det nødvendigt, men vi trykker ikke dit bidrag, før du selv har godkendt det. Vi forbeholder os også ret til ikke at medtage din historie. Gode fotos modtages også gerne.

Hvert enkelt bidrag skal helst som minimum fylde 4 sider i bogen svarende til ca. 7.000 tegn med mellemrum. 

Bidrag sendes til Alfred Christensen på adressen: alfch@lolland.dk senest d. 1. september 2023. Alle bidragsydere, der får deres erindringer med i bogen, vil få et gratis eksemplar.

Roeoptager på Vestlolland

alt=""
Nakskov Sukkerfabrik
10.03.23