Offentlig information

På bibliotekerne kan du hente pjecer m.v. udgivet af diverse offentlige myndigheder (EU, stat, region og kommune), interesseorganisationer, foreninger m.v. om emner af almen interesse eller målrettet specielle grupper (unge, gamle, handicappede m.v.)

Offentlig information på bibliotekerne

De pjecer m.v., som ligger på hylderne i "Offentlig information", er gratis og må tages med hjem, medmindre det tydelig fremgår, at det kun er til brug på stedet. Det sidste kan gælde enkelte lokalplaner samt referater m.v. fra byrådet Lolland Kommune, som biblioteket kun har i få eksemplarer. 

Foreninger og andre der ønsker deres pjecer fremlagt på biblioteket, bedes aflevere disse til personalet, som sørger for at de bliver placeret på rette sted. Vi fremlægger ikke deciderede reklamer, brochurer fra undervisningsinstitutioner udenfor kommunen, underskriftsindsamlinger samt materialer fra politiske partier (dog fremlægges tilsendt materiale i perioden op til kommune, folketings og EU-valg. Desuden fremlægges informationsmateriale i forbindelse med folkeafstemninger.)

Vigtige hjemmesider med offentlig information:

Borger.dk
Borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor. Portalen er en nem adgang for borgerne til offentlig information og digital selvbetjening.

Personregistrering.dk
Her kan du registrere eller ændre personoplysninger via blanketter (navne, fødsel, faderskab, ægteskab m.v.)

Folketinget
Information om Folketinget, dets medlemmer, lovgivningsprocessen og partigrupperne.

Retsinformation
Statens juridiske indgang til dansk lovgivning. Indeholder love fra 1986 og frem samt en del historisk lovstof.

Statstidende.dk
Oplysninger om dødsboer og konkursboer, stævninger og tinglysninger samt andre meddelelser, som har retsvirkninger for borgere, virksomheder og myndigheder.

Domstol.dk
Om det danske retssystem. Hvordan gør jeg? Om fri proces, offentlig retshjælp m.v.