Lolland

Min landsby på Lolland

09.04.18
I disse år er der mange landsbyer, der affolkes og sygner hen. Med tiden forsvinder også erindringen om det liv og fællesskab, som engang udfoldede sig der, hvis de ikke bliver fortalt videre. Hver landsby har haft sine særpræg og sine egne traditioner. LollandBibliotekerne vil gerne indsamle erindringer fra landbyer over hele Lolland med henblik på at udgive dem i bogform. Vi appellerer derfor til alle ildsjæle. Fortæl din historie om din landsby.

Der ligger landsbyer spredt ud over det lollandske landskab placeret med passende afstand imellem sig. Mange af dem har oprindelse helt tilbage i Vikingetiden, opstået som et antal gårde, bygget tæt på hinanden med tilhørende dyrkningsarealer omkring sig. Andre er dannet senere som udflytterbyer. Deres historie har været stærkt påvirket af landboreformer, befolkningsudviklingen og samfundsudviklingen i det hele taget. Der har været op- og nedgangsperioder. De seneste årtier har landsbyerne været inde i en markant nedgangsperiode med kraftig fald i indbyggertallet. Det er en udvikling, som bekymrer mange og ikke mindst dem, som selv har oplevet at vokse op og leve i en landsby med nære relationer, fællesskab og gode traditioner.

Der bliver gjort forsøg på, at få udviklingen til at vende. Det er heller ikke usandsynligt, at det vil ske, at folk i stort tal på et tidspunkt vil søge væk fra storbyerne og ud i landområderne, så der igen vil komme mere liv i landsbyerne. Men det vil ikke blive helt som før, tiden er en hel anden nu. Det bliver nogle andre ting, der skal danne grobund for fællesskabet end tidligere, men man vil uden tvivl kunne finde inspiration i tidligere tiders sammenhold og traditioner.

Fortæl om livet og traditionerne i din landsby
Hvad enten du har levet hele dit liv i en landsby, kun er vokset op i en landsby eller kun har levet der i en årrække i dit voksne liv, så er du velkommen til at skrive. Historierne skal handle om landsbyen, men det må gerne være ud fra din personlige vinkel. Du bestemmer også selv, om du vil skrive om livet i landsbyen på et bestemt tidspunkt, eller du vil beskrive udviklingen over en længere årrække.

Undgå helst at lave deciderede opremsninger f.eks. af alle de butikker, der har været i byen. Så er det bedre at fokusere på nogle få, som du kan fortælle noget ekstra omkring. Måske har der været et særligt liv i købmandens baglokale. Bageren var måske en ivrig tilhænger af den lokale fodboldklub, som gerne kommenterede holdets indsats henover disken søndag morgen. Fortæl om alle de ting, der kan være med til at tegne det fulde billede af landsbyen set med dine øjne.

Skriv på computer eller i hånden
Det er ikke sikker, du er så vant til at formulere dig på skrift, men det skal ikke holde dig tilbage. Gå bare i gang med at skrive det ned, som du kan huske, så skal vi nok hjælpe dig med at gøre din historie læsevenlig. Vi vil i det hele taget forbeholde os ret til at redigere i alle teksterne, hvis vi finder det nødvendigt, men vi trykker ikke dit bidrag, før du selv har godkendt det. Vi forbeholder os også ret til ikke at medtage din historie, hvis den er for kort. Hvert enkelt bidrag skal som minimum fylde 2 sider i bogen. Vi medtager gerne flere historier om den samme landsby.

Vi medtager historier om alle landsbyer på Lolland samt småøerne. I denne sammenhæng betragter vi alle byer på nær købstæderne som landsbyer, hvilket altså udelukker Nakskov, Maribo, Sakskøbing, Nysted og Rødby.  

Bidrag sendes til Alfred Christensen på adressen: alfch@lolland.dk senest d. 1. august 2018. Alle bidragsydere, der får deres erindringer med i bogen, vil få et gratis eksemplar.

 

OBS: På kortet ses de landsbyer, som vi allerede har modtaget en eller flere historier fra, og som er redigeret færdig.
Kortet er sidst opdateret: 22. juni 2018