Maribosøerne

Maribosøerne er et af Danmarks største ferskvandssystemer.

Maribosøerne består af de fire søer - Søndersø, Røgbølle Sø, Hejrede Sø, Nørresø - samt det omkringliggende opland. 

Søndersø er den største af søerne og Danmarks 8. største sø. Den er tillige den sø i Danmark, der har flest øer. Der er 13 regulære øer samt nogle holme. Den største af øerne er Borgø, som også er den eneste af øerne i Søndersø, der har været beboet i nyere tid. Mange af de mindre øer er meget vigtige ynglefuglelokaliteter.

Røgbølle Sø er den næststørste sø, derefter kommer Hejrede sø og Nørresø. Søerne er forbundet med hinanden. Der er afvanding fra Nørresø via Hunsåen, der løber gennem Knuthenborg Park og videre ud i Smålandshavet. 

Langt størsteparten af søerne og oplandet er privat ejede. Godserne Søholt, Engestofte og Knuthenborg er blandt de største lodsejere. Lolland Kommune ejer øerne Hestø, Fruerø og Præstø i Søndersø, og der er offentlig adgang til de tre øer. 

Klik her for at læse mere om Naturpark Maribosøerne