Udsmykning på Maribo Bibliotek

Fakta om friserne i udlånet på Maribo Bibliotek

Kaj Munk friserne

Det begyndte med en henvendelse til Kaj Munks mindefond fra bestyrelsen for Maribo private Realskole i 1961. Der var tale om en ombygning af skolen. Man kunne tænke sig at få en ny morgensangssal udsmykket med motiver fra Kaj Munks digtning.

Fondets stilling til denne anmodning var ikke ubetinget positiv. Fra fondets side ønskede man, at skolen selv ydede bidrag til den ønskede ombygning og udsmykning. Sagen gik efter længere tid i sig selv igen. Ombygningen blev opgivet, og skolebestyreren flyttede fra Maribo til en anden stilling. Kunstner Poul Henrik Jensen havde dog forinden allerede haft kontakt med lederen af skolen. Han havde også udarbejdet de første skitser.

Byrådet havde købt gården “Idasminde” i Maribos østlige udkant, og man besluttede at bygge et nyt Stiftsbibliotek her. Da Poul Henrik Jensen foreslog, at der her kunne opsættes en dekoration med emner fra Kaj Munks liv og virke. Kaj Munkfondet var ikke utilbøjelig til at støtte arbejdet. De ville dog først se skitserne, før de kunne tage endelig stilling til sagen. I 1967 blev skitserne færdiggjort og endelig godkendt.

Desværre betød besparelser ved årets slutning, at byrådets planer om byggeriet blev taget af bordet. Sagen trak i langdrag. På et tidspunkt blev det drøftet, om udsmykningen midlertidigt kunne anbringes i den nye byrådssal. Her havde Stiftsbiblioteket før haft til huse. Det kunne lade sig gøre, men var langt fra en ideel løsning. Dog havde Kaj Munkfondet givet sin tilladelse hertil på betingelse af at udsmykningen, når biblioteket en gang blev bygget, skulle overføres hertil.

Men endelig en dag blev der givet grønt lys, og opbygningen af det nye hus blev påbegyndt. Poul Henrik Jensen havde på et ret tidligt tidspunkt haft forhandlinger med husets arkitekt, Åge Madsen, Køge. Han arbejdede på udsmykningen i sit atelier i Stenlille. Udsmykningen blev i løbet af sommeren 1970 opsat og færdiggjort i den store udlånssal. Biblioteket blev indviet den 31. oktober 1970.

Billedfrisen på den østlige væg

Friser - Maribo Bibliotek
Frisen blev til på grundlag af fotografier og kunstnerens erindring om de skuespilleres masker kunstneren har set, uden at der er tilstræbt fuldstændig lighed med de pågældende skuespillere.

Fra venstre side ses:
Henrik Bentzon som Johannes i  “Ordet”.
Gunnar Lauring som  Henrik d.8. i “Cant”.
Poul Reumert som Herodes, Bodil Ipsen som Cleopatra og Johs. Poulsen som Cæsar Antonius i “En Idealist”.
Herefter Mogens Wieth som Grundtvig i “Egelykke” og længst til højre Holger Gabrielsen som professor Mensch i  “Han sidder ved Smeltediglen”.

Dekorationen på den vestlige endevæg 
Friser - Maribo Bibliotek

Frisen viser episoder fra Kaj Munks liv. 

Med en flammende, rød himmel, symbol på en verden i krig, står Kaj Munk ene i mordnattens sne og mørke.
Ved hans venstre side med hatten ned i panden står den feje morder med revolveren i lommen tilskyndet til ugerningen af værnemagten i den grønne uniform.
Forrest Kaj Munk som sjælesørger, læsende en salme.
Længst til højre står digteren ved sin skrivepult.
På Kaj Munks højre side står hans plejeforældre fra Opager.
Over denne gruppe Landet kirke, hvor Kaj Munk blev ordineret som præst.
Helt til venstre, den lille, landlige skolestue med Kaj Munk som den ivrige og utålmodige elev med fingeren i vejret.