C. C. Haugner

Carl Christian Haugner var redaktør af Nakskov Tidende, lokalpolitiker og forfatter.

Carl Christian Haugner

Han blev født i Ordrup i Gentofte sogn d. 28. august 1865 og døbt Carl Christian Jensen. Hans far var vognmand, senere gartner. Carl Christian tog også gartnereksamen og blev havebrugskandidat i 1890.

Han udgav under navnet C. C. Jensen to havebøger og arbejdede en årrække ved Agrardagbladet, hvilket blev hans indgang til journalistikken først som redaktionssekretær ved Nakskov Tidende i 1898.

 

I 1900 tog han navneforandring til Carl Christian Haugner.

I 1901 blev han gift med Olga Westergaard, som stammede fra Århus.

Han arbejdede i korte perioder som redaktør ved henholdsvis Møns Folkeblad og Møns Dagblad, indtil han i 1903 blev politisk medarbejder ved Dagbladet København. 

I 1908 vendte han tilbage til Nakskov og blev redaktør af Nakskov Tidende (som ændrede navn til Tidende for Nakskov, Maribo og Rødby og igen  i 1916 til Lollands Tidende). Han købte bladet 1909 og overdrog det 1918 til et aktieselskab.

Tidende var et venstreblad og C.C. Haugner havde en skarp pen og hans artikler var præget af hans selvstændige synspunkter og temperamentsfulde sind, hvilket især gik ud over socialdemokratiet og borgmester Bresemann, som han ikke alene bekæmpede i sit blad, men også som byrådsmedlem 1921–29.

I 1930'erne voldte Landbrugernes Sammenslutning ham også bryderier, i særdeleshed da de oprettede Landbrugets Dagblad i Maribo som ramte Nakskov Tidende både på oplag og annoncer.

Ved siden af sin redaktørvirksomhed fik C. C. Haugner også tid til et omfattende og anerkendt lokalhistorisk forfatterskab, og det er især det arbejde, han huskes for nu i eftertiden. 

De første udgivelser var Gamle lollandske GaardeGamle lollandske Kirker og Nakskov Købstad. Sidstnævnte var oprindelig skrevet som artikler i avisen.

Foruden bogen Lollands Oldtidsminder nåede han også at udgiver værker om alle de lollandske herreder bortset fra Musse Herred, hvortil der lå forarbejder ved hans død i 1944.