Håndbøger

På Nakskov Bibliotek og Maribo Bibliotek findes en samling af opslagsbøger, som ikke er til hjemlån. Det drejer sig primær om leksika, vejvisere, atlas og ordbøger.

På Nakskov Bibliotek findes også en håndbogsmagasin. Her opbevares ældre årgange af en lang række opslagsværker, som du også kan få lov til at benytte på biblioteket. Spørg en bibliotekar!

Eksempler på værker i magasinet:

  • Hvem Hvad Hvor 1934 -
  • Statistisk årbog 1898 -
  • Hof & Stat 1992 -
  • Kraks Blå Bog 1922 -
  • Danmarks Adelsårbog 1919 - 1993