Medicinpriser

Medicinpriser.dk

Adgang
Fri adgang
Medicinpriser.dk giver dig opdaterede oplysning om priser på medicin og tilskudsydelser på de enkelte lægemidler.

Priser opdateres hver 14. dag og tilskud opdateres dagligt.

I Medicinpriser.dk kan du søge og finde oplysninger om:
• Lægemidlernes priser i dag
• Prisudvikling siden 1998
• Lægemidler der er eller har været registreret i Medicinpriser.dk
• Beregning af din egenbetaling (vejledende)