alt=""

Litteraturens Verden

Adgang
Adgang hjemmefra og fra biblioteket
Krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­ens Ægypten og frem til moderne tid.

Indhold

En krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­en til moderne tid. 

Lit­te­ra­turensVerden.dk giver mulighed for at gå i dybden med nogle af verdenslit­te­ra­turens største værker.  I perioder udvælger redaktionen be­tyd­nings­ful­de litterære værker eller forfatterskaber, som vil blive gennemgået og analyseret i dybden. 

Der er fokus på europæisk samt vestlig litteratur, men du kan også finde litteratur fra Latinamerika, Afrika, Asien osv.

Litteraturen er delt ind i epoker fx oldtiden, middelalderen, renæssancen, oplysningstiden, romantikken osv.

Målgruppe

Elever på ungdomsuddannelser og voksne.

Hvad kan jeg bruge Litteraturens Verden til?

Som studerende kan du finde oplysninger om litterære perioder og analyser af værker. Du kan eksempelvis finde et godt tema omhandlende nordisk litteratur i romantikken, litteratur i moderne tid m.m.