alt=""

Kunstindeks Danmark & Weilbachs Kunstnerleksikon

Adgang
Fri adgang
Register over kunstværker og kunstnere i danske statslige og statsanerkendte museers samlinger.
Dette register henvender sig både til professionelle og private brugere, der søger oplysninger om danske kunstnere samt danske og udenlandske kunstværker på danske museer.
 

Kunstindeks Danmark

Indeholder museernes oplysninger om kunstnerne, der er repræsenteret i danske statslige og statsanerkendte museers samlinger. Disse oplysninger bliver i dette register suppleret med informationer fra den digitale udgave af :

Weilbach Dansk Kunstnerleksikon

der er det største biografiske opslagsværk over danske billed- og bygningskunstnere. Der findes fire udgaver med varierende titel, udgivet fra 1877 og frem. Oplysningerne her stammer fra 4. udgave, der udkom 1994-2000.