alt=""

GreenFILE

Adgang
Adgang hjemmefra og fra biblioteket
Klimadatabase om global opvarmning, bæredygtighed, grøn energi, forurening og økologisk landbrug.

Database om alle aspekter af menneskelig påvirkning af miljøet. Kan benyttes til at perspektivere forbindelsesleddet mellem miljøet og menneskelige faktorer som landbrug, uddannelse, lovgivning, sundhed og teknologi.
Indeholder referencer fra mere end 600 engelsksprogede titler, men kun til en mindre del af referencerne er der fuldtekstadgang. Nogle kilder går helt tilbage til 1913 (f.eks. Journal of Ecology).
Indeholder også stort billedmateriale.

Man kan f.eks. finde henvisninger til artikler om emner som: Bølgeenergi, Global opvarmning, Genbrug, Landbrugets forurening i Kina, Luftforurening ved skovbrande, Beskyttelse af regnskoven i Amazonas.