alt=""

Folketingstidende.dk

Adgang
Fri adgang
Folketingets dokumenter.

Lovforslag, beslutningsforslag m.v.

Folketingstidende.dk er Folketingets officielle kanal for offentliggørelse af de autoritative dokumenter, der behandles i Folketingssalen. 

På folketingstidende.dk kan du finde lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser og mundtlige § 20-spørgsmål og dokumenter, der er knyttet til disse sager. 

Du kan også finde referaterne af Folketingets forhandlinger, som offentliggøres, i takt med at talerne holdes i Folketingssalen.

Dokumenter fra 1953 og frem

På folketingstidende.dk har du adgang til en indscannet udgave af det trykte Folketingstidende fra 1953-54 til og med 2008-09. Fra 2009-10 er Folketingstidende kun udkommet elektronisk på folketingstidende.dk.

Folketingets dokumenter før 1953

Hvis du har brug for at se længere tilbage, så opbevares Rigsdagstidene (1852 - 1953) og Folketingstidende (1953 - 2008) i papirform på Nakskov Bibliotek.