Buste af Steen Steensen Blicher

Dansk litteraturs historie

Adgang
Fri adgang
Dansk litteraturs historie fra 1100 - 2000.

"Dansk litteraturs historie", en del af lex.dk, dækker den danske litteraturs historie fra 1100 til 2000.

Udvælgelsen af værker og forfatterskaber i "Dansk litteraturs historie" er så bred, at også andre end de mest fremherskende af samtidens udtryk behandles. Værkets fem bind er organiseret kronologisk.

"Dansk litteraturs historie" udkom i perioden 2006-9 i fem bind. Indholdet har ikke været redigeret siden. Nyere artikler finder du i Den Store Danske.

Materialer