Dansk Biografisk Leksikon

Dansk Biografisk Leksikon

Adgang
Fri adgang
Dansk Biografisk Leksikon er et hovedværk i dansk biografisk litteratur.

Det rummer over 13.000 artikler om betydningsfulde danskere gennem tiderne.

Leksikonet har artikler om såvel danskere som udlændinge, der har ydet en betydelig indsats for dansk samfundsliv og kultur. Medtaget er desuden danskere, hvis indsats har ligget i udlandet.

Mange af artiklerne er blevet opdateret til onlineudgaven.