eBiblioteket er indgangen til de elektroniske opslagsværker, aviser og tidsskrifter, e-bøger samt andre netmedier, som biblioteket stiller frit til rådighed her via hjemmesiden.

Det betyder, at du kan anvende dem alle steder blot du har internet-adgang. Det kræver blot, at du er bosat i Lolland Kommune og er indmeldt som låner hos LollandBibliotekerne.

Indenfor de forskellige kategorier findes også henvisning til udvalgte, frit tilgængelige databaser m.v., som biblioteket gerne vil gøre opmærksom på.