Hvor står bøgerne om ...?

Bibliotekets fagbøger står opstillet efter DK5-nummersystemet,

Hvis du vil se, hvilke fagbøger biblioteket har om et bestemt emne, så skal du vide, hvilket nummer de er placeret under. 

Det kan siden DK5.dk bruges til. Det er specielt, når du står på biblioteket, og der ikke er noget personale til at hjælpe dig, at det kan være nyttigt. Hvis du ikke har din egen bærbare computer eller smartphone med, så kan du benytte en af computerne på biblioteket.

Sådan gør du

Der er 2 måder at søge på:

1.

Du kan søge på et emneord i søgefeltet og få vist en liste med forslag til ord, der matcher det, som du søger på. Ud for de enkelte ord er der angivet et nummer, og det er dette, du skal kigge efter i bibliotekets samling af faglitteratur.

Eksempel:

Eksempel på søgning på DK5.dk
 

2.

Du kan klikke dig frem fra et overordnet emne, til et underemne og videre frem til det specifikk emne, som du søger.

Eksempel:
Du vil gerne have noget om fragt med skibe og ikke helt ved, hvilket ord, du skal skrive i søgefeltet, så kan du klikke dig frem i stedet. 

I den overordnede emneoversigt, kan man godt blive i tvivl om, hvilken vej man skal vælge, men man må prøve at klikke sig frem og se, om det fører i den rigtige retning.

Da interessen i dette eksempel går på fragt med skibe, så har det noget med erhverv at gøre, og det er placeret i gruppe 60-69 sammen med Teknik m.v. 

Søgning efter DK5-nummer


Når du har klikket på dette, så foldes emnet ud. Her fremkommer et underemne: 65 Handel og samfærdsel. Søfart, så vi er på rette vej. 

Søgning efter DK5-nummer

Ved at klikke på dette, så foldes emnet yderligere ud. Vi kan her se, at Søfart og navigation står under 65.9

Søgning efter DK5-nummer

Nu kan du så gå ned til hylderne for at se, hvad der står.

Du har også mulighed for at klikke på 65.9. Her kan du så se, at Søfartens historie står under 65.909. Hvis det nu ren faktisk er den historiske side af emnet, du interesserer dig mest for, så kan du nøjes med at kigge på de bøger som har dette nummer på ryggen.