Rødbygård ca. 1939
Rødbygård ca. 1939

Om dette arrangement

Tid
15:00
Pris
Gratis
Målgruppe
For alle
Rundvisning

Rundvisning på Rødbygård

08.09.20
Vi går sammen med Anne-Marie Larsen fra Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv, som vil fortælle om Rødbygårds historie.

Rødbygård Vi går sammen med Anne-Marie Larsen fra Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv, som vil fortælle om Rødbygårds historie.har en lang historie, der begyndte i 1928. Under 1. verdenskrig havde en række investorer opført et stort skibsværft i Rødbyhavn. Samtidig blev der opført en hel ny by med arbejderboliger, funktionærboliger, værftskontorer etc. på stedet. Da krigen var slut, brød det hele dog sammen økonomisk, og med fra staten købte den sjællandske anstalt Øststifternes Åndssvageanstalt i 1928 store dele af byen. Et omfattende byggearbejde blev igangsat. Foruden istandsættelse af de oprindelige bygninger, blev der også at bygget to sikrede afdelinger på området, Syltholmbygningen og Højbobygningen. Rødbygård blev indviet 1. august 1930 med Øststifternes Åndssvageanstalt som driftsherre.

Socialreformen i 1933 betød, at staten overtog de økonomiske forpligtelser for beboerne på Rødbygård. Åndssvageloven af 1959 betød igen nye tider for Rødbygård, der blev til en centralinstitution. I 1980 blev Statens Åndssvageforsorg nedlagt, og amterne overtog driften af institutionerne. Storstrøms Amt overtog Rødbygård, og i 1983 blev Kofoedsminde udskilt som en selvstændig institution for kriminelle psykisk udviklingshæmmede over 18 år

Ved kommunalreformen i 2007 blev amterne nedlagt, og Region Sjælland blev driftsherre for såvel Kofoedsminde som den øvrige del af det tidligere Rødbygård, som består af boliger og dagtilbud for udviklingshæmmede under navnet Bo og Naboskab Sydlolland.

Rundvisningen er gratis - men husk at bestille billet.

Vi mødes ved Rødbyhavn Bibliotek, Digecentret.